Beheer van gezondheid op het werk in de bouw (2024)

Werken in de bouw brengt veel gevaren met zich mee, van lawaai en handmatig hanteren tot stress en vermoeidheid. Hierdoor is het risico voor de gezondheid van bouwvakkers groot, meldt de HSE78.000 werknemers leden gemiddeld over 2019/20 tot 2021/22 aan een werkgerelateerde slechte gezondheid (nieuw of langdurig).

Als u verantwoordelijk bent voor het beheer van de gezondheid op het werk in de bouw, is het van essentieel belang dat u de veelvoorkomende gevaren kent en weet wat u kunt doen om deze te voorkomen. Het is ook van cruciaal belang dat u de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen in de bouwsector begrijpt.

Wat zijn de gezondheidsrisico's op het werk in de bouw?

Arbeidsongeschiktheid beschrijft alle gezondheidsproblemen in de werkomgeving. Dit omvat zowel gezondheidsproblemen die werknemers meebrengen naar de werkplek als gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt of verergerd door het werk. Bij bouwletsel zijn er veel gevaren die kunnen bijdragen aan een slechte gezondheid op het werk. Enkele hiervan zijn:

 • Blootstelling aan schadelijke stoffen,inclusief asbest, lood, stof dat silica bevat, chemicaliën, zonlicht, gassen en uitlaatemissies. Dit kan leiden tot huidproblemen, dermatitis, beroepsastma, beroepskan*er en longziekte, als ze niet goed onder controle worden gehouden.
 • Frequent hard geluid.Na verloop van tijd kan dit bijdragen aan door lawaai veroorzaakt gehoorverlies en tinnitus.
 • Overmatig gebruik van trillende gereedschappen, wat kan leiden tot Hand Arm Vibration Syndrome en vibratie witte vinger.
 • Frequente materiële en handmatige behandeling van zware lasten. Dit kan aanleiding geven tot aandoeningen van het bewegingsapparaat en de bovenste ledematen, vooral als u onjuiste handmatige handelingen toepast.
 • Stress en vermoeidheid.Dit kan bijdragen aan een reeks psychische aandoeningen, waaronder depressie en angst.
 • Eenzaam aan het werk.Dit brengt risico's met zich mee, zoals ongevallen waarbij de spoedeisende hulp niet wordt verleend als er niemand in de buurt is en als de communicatiemiddelen onvoldoende zijn. Het kan ook resulteren in ongevallen die voortkomen uit het onvermogen om onmiddellijk iemand om hulp te vragen.
 • Potentieel voorvallen van hoogte, elektrische schokken, geraakt worden door een bewegend voertuig en werken in een besloten ruimte. De gevaren hiervan kunnen variëren van een gebroken bot tot de dood.
 • Onvoldoende arbeidsvoorwaarden, inclusief onvoldoende verlichting, oncomfortabele temperaturen en lange werktijden.

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om deze risico's te minimaliseren en de gezondheid van uw bouwvakkers te beschermen.

Beheer van gezondheid op het werk in de bouw (1)

Geestelijke gezondheid en de bouwsector

Zelfmoord is de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen tussen 20 en 49 jaar. Daarnaast zijn er mannelijke bouwplaatsmedewerkersdrie keer meer kans om zelfmoord te plegen dan de gemiddelde Britse man. Zelfmoord doodt meer bouwvakkers dan vallen.

Het is duidelijk dat geestelijke gezondheid in de bouwsector onze aandacht behoeft.Het bevorderen van een goede geestelijke gezondheid in de bouw is net zo belangrijk als het bevorderen van de fysieke veiligheid.

De bouwsector leent zich voor een uitdagende en stressvolle omgeving; de werktijden zijn lang en veeleisend, het risico op letsel is groot, het werk moet vaak wekenlang kilometers van huis worden uitgevoerd en alleen werken komt veel voor. Bovendien droeg de ineenstorting van Carillion in 2018 alleen maar bij aan het gevoel van onbehagen en onzekerheid over baanzekerheid.

De bouwsector is overwegend mannelijk en het idee van de sterke machoman is wijdverbreid. Dit 'stoere' imago maakt het echter moeilijk voor mannen om hun strijd te communiceren uit angst voor spot en gezien te worden als 'zwak'. De overtuiging dat bouwplaatswerkers te sterk zijn om te worstelen met geestelijke gezondheid is schadelijk en leidt ertoe dat velen gewoon zwijgen over hun worstelingen.

Partners in gedachten

Partners in gedachtenis een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor bewustmaking en verbetering van de geestelijke gezondheid van de bouwsector. Het heeft tot doel het stigma van een slechte geestelijke gezondheid aan te pakken en het algehele positieve welzijn in de hele branche te bevorderen.

Hun visie is dat er geen gezondheid is zonder geestelijke gezondheid.

Ze zijn bedoeld om werkgevers duidelijke informatie te geven over beschikbare ondersteuning en begeleiding op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn, en hoe ze dit kunnen communiceren aan hun personeel. Ze zijn bedoeld om werknemers te helpen begrijpen hoe, wanneer en waar ze ondersteuning kunnen krijgen.

Beheer van gezondheid op het werk in de bouw (2)

8 tips voor het beheer van gezondheid op het werk op locatie

Het is van cruciaal belang dat u weet hoe u de gezondheid en veiligheid van werknemers op uw locatie kunt beheren. Dit zal u helpen de risico's voor de gezondheid op het werk te verminderen en een positievere werkomgeving te bevorderen.

1. Maak van veiligheid een topprioriteit

U moet prioriteit geven aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van mensen boven alles. U hebt de plicht om uw werknemers te beschermen, dus u moet er alles aan doen om dit te doen.

Zorg ervoor dat iedereen de juiste ontvangtgezondheids- en veiligheidstrainingenen dat u over de juiste procedures beschikt om gevaren en de kans op risico's te verminderen. Dit moet altijd vóór kosten en baten komen. Verbeterde veiligheid is gunstig voor zowel u als uw personeel: het resulteert in minder verloren werkdagen, gelukkigere en gezondere werknemers en een hogere productiviteit.

2. Stimuleer regelmatige pauzes

Stimuleer uw werknemers altijd om hun volledige recht op pauze op te nemen. Pauzes zijn belangrijk om uit te rusten en ervoor te zorgen dat werknemers opgeladen weer aan het werk gaan. Dit minimaliseert op zijn beurt vermoeidheid en vermindert het risico op burn-out.

3. Dwing het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen af

PBM zijn essentieel in gevaarlijke omgevingen zoals bouwplaatsen, dus werknemers moeten altijd PBM dragen om hun veiligheid te beschermen. U moet een beleid afdwingen dat het belang van het dragen ervan benadrukt. We hebben eenPBM-checklistdie u kunt downloaden en ondertekenen met uw medewerker, zodat zij precies weten wat wanneer gedragen moet worden.

4. Volledige risicobeoordelingen

Een risicobeoordeling is een essentieel onderdeel van gezondheids- en veiligheidsprocedures. Ze zijn belangrijk in alle werksectoren en vooral in de bouwsector. Het invullen van een risicobeoordeling zorgt ervoor dat u eventuele aanwezige gevaren identificeert en procedures implementeert om deze te beheersen. Het betekent ook dat u bedenkt wie mogelijk een groter risico loopt dan normaal bij blootstelling aan bepaalde gevaren. Bijvoorbeeld jonge werknemers, alleenwerkers en aannemers.

5. Voer regelmatige inspecties van locatie en apparatuur uit

U dient uw sites voor en na elke werkdag te inspecteren. Door dit te doen, lost u eventuele veiligheidsproblemen op die een risico kunnen vormen wanneer iemand de volgende keer op de site werkt. Bijvoorbeeld gereedschap dat is blijven liggen of apparatuur die in de loop van de dag beschadigd is geraakt.

U moet ook de locaties gedurende de dag inspecteren om mogelijke gevaren te identificeren die mogelijk zijn opgetreden. Een essentieel onderdeel van het beheer van gezondheid op het werk in de bouw is door middel van consistente monitoring. Volgens de Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (LOLER) moet hijsapparatuur vóór gebruik worden geïnspecteerd, ook al is dit periodiek gedurende de dag. U kunt onze gratis downloadenLOLER-inspectiechecklistdie u zal helpen apparatuur te beoordelen op basis van zijn functie.

6. Creëer een peer-ondersteuningssysteem

Het beheer van de gezondheid op het werk omvat het beheer van de geestelijke gezondheid en het nemen van maatregelen om de gezondheid, veiligheid en welzijn te handhaven. Om een ​​omgeving te creëren die de geestelijke gezondheid ondersteunt, zou je een buddy-ondersteuningssysteem kunnen opzetten. Moedig werknemers aan om elkaar te ontmoeten en eventuele problemen te bespreken, zowel in hun werk als in hun privéleven. Een beetje steun van collega's kan een grote bijdrage leveren aan het helpen van iemand om zich beter te voelen.

Beheer van gezondheid op het werk in de bouw (3)

7. Bronnen weergeven

Om te laten zien dat u zich inzet voor geestelijke gezondheid, kunt u overwegen posters en bronnen op de werkplek te plaatsen die mensen aanmoedigen om over hun worstelingen te praten. Goede doelen zoalsVerstandEnTijd om te veranderenbieden een scala aan gratis bronnen die u kunt gebruiken.

8. Creëer een open cultuur

Bouwwerkzaamheden zijn gevarieerd: verschillende werklocaties en -uren kunnen het moeilijk maken om een ​​hechte cultuur te bereiken. Probeer echter een omgeving te creëren die open is en waar mensen met elkaar overweg kunnen. Dit type omgeving is veel geschikter voor mensen om te bespreken wat hen dwars zit en om hulp te vragen. Om nog een stap verder te gaan, biedenopleiding geestelijke gezondheidaan uw personeel zodat ze weten op welke risicofactoren ze moeten letten en om te laten zien dat uw bedrijf mentaal welzijn serieus neemt.

Bouwplaatsen zijn gevaarlijke omgevingen waar een reeks beheersmaatregelen nodig is om het risico te verminderen. Daarom is het beheersen van de gezondheid op het werk in de bouw cruciaal voor het beschermen van zowel de fysieke als de mentale gezondheid van uw werknemers.

Wat hierna te lezen:

 • Weigering PBM te dragen: Leidraad voor werkgevers
 • Wat is het verschil tussen gevaar en risico?
 • Kraanveiligheidsrisico's en controlemaatregelen
 • Risicobeoordelingstraining

Labels:

Geestelijke gezondheid en welzijnSite veiligheid

Beheer van gezondheid op het werk in de bouw (2024)

FAQs

Is in de bouw werken gezond? ›

Werknemers in de bouw hebben te maken met zwaar werk, zowel lichamelijk als geestelijk. Denk bijvoorbeeld aan veel tillen en een hoge werkdruk. Ook roken ze vaker, drinken ze vaker alcohol en bewegen ze minder. Zwaar werk en een ongezonde leefstijl kunnen allebei voor een slechte gezondheid zorgen.

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats? ›

Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.

Hoe houd je medewerkers gezond? ›

Hoe houd ik mijn personeel gezond?
 1. Stel risico's op en bedenk vervolgstappen. ...
 2. Ga in gesprek over een gezonde leefstijl. ...
 3. Zorg voor een gezond werkklimaat. ...
 4. Stimuleer gezond gedrag. ...
 5. Wees betrokken bij uw medewerkers.
May 9, 2016

Wat is gezondheid op het werk? ›

Gezond Werken is een samenwerking tussen werknemers en leidinggevenden om een werkomgeving te creëren die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers voortdurend beschermt én bevordert.

Wat is een goed salaris in de bouw? ›

De meerderheid van Allround bouwvakkers, kleine bouwaannemers verdient een salaris tussen € 1.650 en € 3.409 per maand in 2023. Een maandloon voor beginnende Allround bouwvakkers, kleine bouwaannemers varieert van € 1.650 tot € 2.377. Na 5 jaar werkervaring zal hun inkomen tussen € 2.021 en € 2.785 per maand liggen.

Waar verdien je het meeste mee in de bouw? ›

De bestbetaalde baan in de bouw is meestal een gespecialiseerde technische functie, zoals elektrotechniek, civiele techniek of werktuigbouwkunde. Maar ook als elektricien, timmerman of loodgieter kun je een aardig salaris verdienen.

Wie controleert de veiligheid op het werk? ›

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf? ›

- Welke partijen zijn betrokken bij het garanderen van de veiligheid? Ivaan: Er zijn een 4-tal partijen die moeten instaan dat alles veilig verloopt: de architect, de bouwheer, de veiligheidscoördinator en de bouwaannemer.

Wie organiseert de veiligheid op de bouwplaats? ›

De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor de gezondheid en veiligheid van eigen werknemers maar ook voor ZZP'ers en derden. Bovendien moet de aannemer beschikken over een veiligheidssysteem (regels en werkwijzen).

Hoe kan een werkgever voor een gezonde werkplek zorgen? ›

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken. Er zijn twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in de mogelijke risico's op verzuim: De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Waar moet een gezonde werkplek aan voldoen? ›

7 factoren voor een gezonde werkomgeving:
 1. 1 Ergonomische hulpmiddelen en processen. ...
 2. 2 Ventileren voor verse lucht. ...
 3. 3 Laat medewerkers bewegen. ...
 4. 4 Geef griepvirussen minder kans door goede hygiëne. ...
 5. 5 Bied gezond eten aan. ...
 6. 6 Zorg voor goed licht. ...
 7. Ruimte om te ontspannen.
Jun 28, 2021

Wat draagt bij aan gezondheid? ›

Een gezonde leefstijl bestaat uit voldoende bewegen, gevarieerd eten en ontspannen waar het kan. Daarnaast is het belangrijk om niet te roken en matig te zijn met alcohol. Hier meer over wat je kunt doen om er een gezonde leefstijl op na te houden.

Hoe zorg je voor je gezondheid? ›

Je kunt gezond leven door gezond te eten, niet te roken en voldoende te bewegen en ontspannen. Door gezond te leven verklein je de kans op ziekten. Ook helpt gezond leven je langer fit te blijven. Een gezonde leefstijl is goed zorgen voor je lichaam én je geest.

Welke soorten activiteiten kan een werkgever organiseren om de gezondheid van medewerkers te bevorderen? ›

Tips voor gezonder personeel
 1. Geef je werknemers een APK. ...
 2. Maak een gezonde hap vanzelfsprekend. ...
 3. Ga mediteren met je personeel. ...
 4. Onderbreek zittend werk. ...
 5. Laat werknemers meer traplopen. ...
 6. Stimuleer lunchwandelingen. ...
 7. Maak bedrijfsfitness mogelijk. ...
 8. Organiseer een bedrijfssportdag.
Apr 23, 2014

Hoe word je beter in je werk? ›

Met deze tips word je beter in je vak én leer je jezelf om te blijven leren.
 • Lees vakbladen en websites. ...
 • Kijk hoe anderen werken. ...
 • Neem een project aan buiten je normale veld. ...
 • Evalueer met je leidinggevende. ...
 • Organiseer kennis-sessies. ...
 • Volg cursussen, trainingen en opleidingen.

Hoeveel uur mag je werken in de bouw? ›

Hoeveel uur mogen ze werken? Bouw-CAO. Volgens de bouw-CAO mogen werknemers van 18 jaar en ouder maximaal 45 uur per week werken, met een maximum van 9 uur per dienst.

Welke voordelen heb je in de bouw? ›

Mensen in de bouw werken hard én verdienen goed hun boterham dankzij goede arbeids- en loonsvoorwaarden met sterke CAO's. Niet enkel binnen de bedrijven zijn er veel kansen, ook voor vaklui die als zelfstandige hun eigen bedrijf runnen. Dankzij de vele mogelijkheden om op te klimmen, kan je je loon flink zien groeien.

Kan je veel geld verdienen in de bouw? ›

Wanneer je een leidinggevende of voorbereidende functie in de bouw hebt kan je erg goed verdienen. Een aannemer of uitvoerder verdient gemiddeld minimaal € 3000,- per maand. Een architect kan zomaar ruim € 7000,- per maand verdienen en de directeur van een groot bouwbedrijf verdient vaak een paar ton per jaar.

Hoelang werken in de bouw? ›

de arbeid georganiseerd in opeenvolgende ploegen (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week) ; de continuarbeid wegens technische redenen (maximum 12 uren/ dag en 50 uren/week of 56 uren indien de arbeidsprestaties over 7 dagen/week zijn gespreid naar rata van 8 uren/ dag .

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5891

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.